Kancelaria Adwokacka
adw. Wojciech Butrym

Podejmując współpracę z Kancelarią otrzymujecie Państwo gwarancję starannego działania, pełnego zaangażowania, dyskrecji i dostępności.

KONTAKT

O KANCELARII

Priorytetem Kancelarii jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie, a realizacja tego celu opiera się przede wszystkim na budowaniu obustronnego zaufania w relacjach z Klientem, zrozumieniu istoty problemu i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Kancelaria Adwokacka Wojciech Butrym jest miejscem, w którym Klienci mogą liczyć na pełen profesjonalizm i rzetelne podejście do sprawy oraz dążenie do wypracowania jak najkorzystniejszego rozwiązania sytuacji prawnej, w której się znaleźli. 

Aby zapewnić naszym klientom usługi na jak najwyższym poziomie, współpracujemy z adwokatami oraz radcami prawnymi z całego kraju.

Kompleksowa pomoc prawna Węgorzewo

Założyciel Kancelarii – adwokat Wojciech Butrym oraz jego współpracownicy podchodzą do każdego Klienta indywidualnie. Każda sprawa analizowana jest pod kątem wpływu, jaki działania Kancelarii będą miały na sferę życia majątkową, rodzinną i zawodową Klienta. 

Podejmując współpracę z naszą Kancelarią prawniczą z Węgorzewa, otrzymujecie Państwo gwarancję starannego działania, pełnego zaangażowania, dyskrecji i dostępności. Szczególnie dbamy o komunikację z Klientami, informując ich na bieżąco o stanie powierzonych nam spraw i nie zapominając przy tym, że każda sprawa jest dla Naszych Klientów ważna i wyjątkowa. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak zawiłe i skomplikowane może być prawo dla osób niemających z nim na co dzień do czynienia. Właśnie dlatego oferowana przez nas pomoc prawna dla Klientów nie tylko z Węgorzewa i okolic, ale i całej Polski oraz innych krajów opiera się na nieograniczonym kontakcie i pełnej jawności naszych działań.

Obsługujemy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze i klientów zagranicznych. Pomoc prawną świadczymy zarówno w ramach jednorazowych zleceń, jak i umów regularnej obsługi prawnej. Udzielamy jej zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jesteśmy przekonani, że świadczone przez Kancelarię usługi będą dla Państwa w pełni satysfakcjonujące.

Kancelaria doświadczonego prawnika z Węgorzewa

Założyciel kancelarii – adwokat Wojciech Butrym jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2008-2013 był zatrudniony na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w Centrali PZU SA i PZU Życie SA, gdzie zajmował się m.in. przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W tym zakresie był przedstawicielem Grupy PZU w relacjach z Radą Europy.

Od 2014 r. zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy prawnej na terenie całej Polski, również podmiotom zagranicznym.
Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Jeśli szukają Państwo wykwalifikowanego prawnika z Węgorzewa, który zbierał zawodowe doświadczenie na odpowiedzialnych stanowiskach w poważnych podmiotach gospodarczych, to zapraszamy do kontaktu!

Korzystniej niż się spodziewasz
Lepiej niż oczekujesz

Długoletnie doświadczenie zawodowe daje nam podstawy do wnikliwej analizy sprawy i trafnej oceny jakie rozwiązanie w konkretnej sprawie jest najkorzystniejsze dla klienta

Świadcząc pomoc prawną na rzecz naszych klientów z pełną determinacją dążymy do uzyskania najkorzystniejszego dla nich rezultatu.

Choć na co dzień o tym nie myślimy, nasze życie prywatne, rodzinne czy społeczne regulowane jest przez prawo cywilne, które określa normy zgodnie z którymi powinniśmy postępować.

Obsługujemy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze i klientów zagranicznych.

Pomoc prawną świadczymy zarówno w ramach jednorazowych zleceń, jak i umów regularnej obsługi prawnej.

Poszukiwanie nowych rozwiązań działalności Naszych Klientów poprzez konfrontację aspektów biznesowych i prawnych.

NASZE USŁUGI

Świadczymy usługi związane z każdą dziedziną prawa. Między innymi w zakres usług wchodzą usługi obejmujące.

PRAWO KARNE

W naszej praktyce wspieramy pomocą prawną podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych czy subsydiarnych. Długoletnie doświadczenie zawodowe daje nam podstawy do wnikliwej analizy sprawy i trafnej oceny jakie rozwiązanie w konkretnej sprawie jest najkorzystniejsze dla klienta. Zakres usług w prawie karnym obejmuje w szczególności:


 • obronę w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych;
 • reprezentację osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;
 • w postępowaniu karnym wykonawczym: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary;
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny;
 • reprezentację osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;
 • sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia;

PRAWO CYWILNE

Choć na co dzień o tym nie myślimy, nasze życie prywatne, rodzinne czy społeczne regulowane jest przez prawo cywilne, które określa normy zgodnie z którymi powinniśmy postępować. Jest to bardzo szeroki obszar obejmujący m.in. prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo pracy czy prawo handlowe.

Zakres usług w prawie cywilnym dotyczy w szczególności:


 • spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy;
 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
 • sprawy o zapłatę, postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 • sprawy o eksmisję, ochrona naruszonego posiadania;
 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym;

PRAWO RODZINNE

Świadcząc pomoc prawną na rzecz naszych klientów z pełną determinacją dążymy do uzyskania najkorzystniejszego dla nich rezultatu. Dbamy aby współpraca odbywała się w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze. Potrafimy wczuć się w sytuację osób, które walczą o najwyższą wartość w życiu – o swoją rodzinę.

Zakres usług w Prawie rodzinnym obejmuje między innymi:


 • sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
 • ustanowienie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;

PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO GOSPODARCZE
PRAWO UPADŁOŚCIOWE

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem przed podjęciem współpracy według jasno określonych zasad z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy z możliwością równomiernego rozłożenia płatności na raty w okresie prowadzenia sprawy.
W przypadku zlecenia prowadzenia spraw sądowych podstawą ustalenia honorarium stanowią stawki opłat za czynności radców prawnych i adwokatów określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800).

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Wojciech Butrym
ul. Zamkowa 14
11-600 Węgorzewo

+48 604-818-287
wojciechbutrym@live.com
kancelariabutrym@gmail.com